สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

รอง ผวจ.ยะลา เปิดงานสมโภช - แห่พระลุยไฟ ศาลเจ้าแม่มาผ่อแบหอ ปี 62

18 เม.ย. 2562

  

 16 เม.ย. 62 เวลา 10.30 น. ที่หมู่1 บ้านแบหอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานสมโภช - แห่พระลุยไฟ ศาลเจ้าแม่มาผ่อแบหอ ประจำปี 2562 โดยมีรองรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, นายอำเภอรามัน, หัวหน้าส่วนราชการ, กรรมการศาลเจ้าแม่มาผ่อแบหอ, ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดและพิธีไหว้บวงสรวงเชิญองค์พระต่างๆ อย่างคับคั่ง

  

 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดงานสมโภช - แห่พระลุยไฟ ศาลเจ้าแม่มาผ่อแบหอ ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ จากคณะกรรมการศาลเจ้าแม่มาผ่อแบหอ ประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธา ตลอดจนชุมชนชาวแบหอ และพี่น้องลูกหลานชุมชนแบหอที่ย้ายออกไปตั้งถิ่นฐานยังพื้นที่อื่นๆ  ที่พร้อมใจกันกลับมาช่วยงานเป็นประจำทุกปี ถือเป็นการพบปะสังสรรค์ชุมชนแบหอประจำปี เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ความรัก และความสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ซึ่งอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจที่ดี ท่ามกลางความหลากหลาย เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแบหอ

  

งานสมโภช - แห่พระลุยไฟ ศาลเจ้าแม่มาผ่อแบหอ ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 เมษายน 2562 โดยภายในงานจัดให้มีการแห่พระบริเวณชุมชนบ้านแบหอ และอำเภอเมืองจังหวัดยะลา  พิธีแห่พระลุยไฟ ณ บริเวณศาลเจ้าแม่มาผ่อแบหอ การประทับร่างทรงองค์พระ การแสดงอภินิหารผ่านร่างทรง การแสดงหนังตะลุงและมโนราห์

ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า