สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

นักท่องเที่ยวมาเลย์-สิงคโปร์ มั่นใจความปลอดภัย แห่ล่องเรือเที่ยว

9 มิ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่บริเวณท่าเรือบ้านตาพะเยา ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ได้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์ เดินทางมาลงเรือเพื่อล่องเรือ ในทะเลสาบบาลาฮาลา หรือฮาลาบาลา เพื่อท่องเที่ยว ชมธรรมชาติของป่าฮาลา – บาลาและชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมทะเลสาป หลังนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งคนในพื้นที่มีความเป็นมิตรที่แสดงออกด้วยรอยยิ้มให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โดยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะติดต่อผ่านไกด์ และเจาะจงเป้าหมายเดินทางมาเที่ยวทะเลสาปฮาลา – บาลา โดยจะเดินทางออกจาก อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อไปชมทะเลหมอก อัยเยอร์เวง หลังจากนั้น ก็จะเดินทางต่อไปยังท่าเรือบ้านตาพะเยา ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลาเพื่อที่จะลงเรือนำเที่ยวของชาวบ้าน และผู้ประกอบการ ในการเช่าเหมาลำวันละ 20,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมมีอาหารไว้บริการเฉลี่ยหัวละ 150 บาท เพื่อล่องเรือ ชมทะเลสาบบาลาฮาลา และ ธรรมชาติของป่า ฮาลา – บาลา