สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ถ้ำศิลป์

5 พ.ค. 2562

ตั้งอยู่ หมู่ ๒ ต.หน้าถ้ำ ห่างจากวัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) ประมาณ ๒ กิโลเมตร ด้วยถนนลาดยางจนถึงเชิงเขามีบันไดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปยังปากถ้ำได้โดยสะดวกจุดเด่นอยู่ที่จิตรกรรมบนฝาผนังในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นภาพคนล่าสัตว์ เขียนด้วยสีดำ และจิตรกรรมสมัยประวัติศาสตร์ที่เป็นภาพพุทธประวัติที่คาดว่าเขียนขึ้นยุคศรีวิชัย