สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

สวนสาธารณะสนามช้างเผือก

12 พ.ค. 2562

สวนสาธารณะสนามช้างเผือก หรือสนามโรงพิธีช้างเผือก เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายช้างเผือก "พระเศวตสุรคชราธารฯ" ให้เป็นช้างเผือกคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๑๑ ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองด้วย