สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซ้อมจุดคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเปิดเรียน

29 มิ.ย. 2563

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่จัดซ้อมใหญ่ระบบการคัดกรองสกัดโควิด-19 เต็มรูปแบบก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค. 63 รับนักเรียนกว่า 3 พันคน กำหนดเข้าออกทางเดียว จัดเต็มเทอร์โมสแกน 2 เครื่อง พร้อมเจลล้างมือ และจุดล้างมือทั่วโรงเรียน

ข่าวจาก : ผู้จัดการออนไลน์


ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 63 นี้ และกำหนดให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ทุกแห่งจัดทำแผนมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีมาตรการรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพทย์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ นำคณะครู,บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องจัดการซักซ้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยก่อนวันเปิดเทอมในวันที่ 1 ก.ค. 63 นี้ โดยเฉพาะในจุดคัดกรองก่อนเข้ามาในโรงเรียน ซึ่งจะจัดให้มีทางเข้าออกโรงเรียนเพียงทางเดียว นักเรียนและบุคลากรที่จะเข้ามาในโรงเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”
 


พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมจุดสำหรับล้างมือ และแอลกอฮอล์เจลให้ทำความสะอาด และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเครื่องเทอร์โมสแกนไว้จำนวน 2 เครื่องเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบใช้มือวัดอีกจำนวนหนึ่งเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและบุคคลากร นอกจากนี้แล้วภายในโรงเรียนก็มีการจัดเตรียมจุดสำหรับล้างมือ กระจายไปทุกจุดทั่วโรงเรียน และมีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยอีก 15,000 ชิ้น เพื่อสำรองไว้ให้นักเรียนที่อาจจะลืมเอามาหน้าทำหายในระหว่างที่อยู่ในโรงเรียน

ด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น เนื่องจากนักเรียนยุพราชวิทยาลัยมีจำนวนกว่า 3,000 คน ดังนั้น เพื่อป้องกันการแออัดของนักเรียนทางโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งให้นักเรียนสลับวันการมาเรียน โดยแบ่ง 2 กลุ่ม โดยจะสลับการเรียนเป็น 2 วัน กับ 3 วัน และทางโรงเรียนได้งดการจัดกิจกรรมกลางแจ้งหรือกิจกรรมที่จะให้นักเรียนมารวมตัวกันทุกกิจกรรม