สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เร่งแจกจ่ายให้กับพี่น้อง..

13 ม.ค. 2564

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เร่งแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 8 อำเภอของจังหวัดยะลา

วันนี้ 11 มกราคม 2564 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสา ซึ่งเป็นกำลังพลจากหน่วยทหาร หน่วยงานในพื้นที่ นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจน คณะครูนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ที่มาร่วมแรงบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทาน ที่ได้รับมาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามลงพื้นที่ได้ร่วมบรรจุสิ่งของพระราชทาน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย โดยถุงยังชีพดังกล่าว จะทำการเร่งบรรจุลงถุงพระราชทานเป็นจำนวน 4,000 ถุง เพื่อนำไปส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา อย่างเร่งด่วน