สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

กองทัพภาคที่ 4 จัดพิธีเนื่องในวันกองทัพบก (วันกองทัพไทย) 18 มกราคม

19 ม.ค. 2564

วันนี้ (18 มกราคม 2564) เวลา 07.10 น. ที่ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันกองทัพบก (วันกองทัพไทย) ประจำปี 2564 โดยในปีนี้ กองทัพภาคที่ 4 กำหนดจัดพิธี จำนวน 3 พิธี ประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีทำบุญอุทิศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องอเนกประสงค์ ภายในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ตามแนวทางที่กองทัพบกกำหนด โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่ 4, ผู้บังคับหน่วยในค่ายวชิราวุธ พร้อมด้วย คุณ คนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับวันกองทัพบก หรือวันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ได้รับชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 4 ในพื้นที่ต่าง ๆ ก็ได้พร้อมกัน จัดพิธีวันกองทัพไทย อย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี