สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ศูนย์สันติวิธี นำสมาชิกชมรมสานใจไทยสู่สันติ ศึกษาการเลี้ยงไก่กระดูกดำ

20 ม.ค. 2564

ศูนย์สันติวิธี นำสมาชิกชมรมสานใจไทยสู่สันติ ศึกษาการเลี้ยงไก่กระดูกดำ ตามแนวพระราชดำริฯ ณ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. กองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี นำสมาชิกชมรมสานใจสู่สันติ จาก 37 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่าง" โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา พร้อมร่วมพิธีรับมอบพันธุ์ไก่พระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พันเอก พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี ผู้อำนวยการกองพาคนกลับบ้าน ศูนย์สันติวิธี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติวิธี และสมาชิกชมรมสานใจสู่สันติ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สมาชิกชมรมสานใจสู่สันติ ได้เรียนรู้กระบวนการเลี้ยงไก่กระดูกดำ ทั้งแบบระบบปิดและระบบเปิด, โรงพักไข่อนุบาลลูกไก่, โรงเลี้ยงไก่เล็ก และการทำอาหารไก่ลดต้นทุน จากส่วนผสมธรรมชาติที่หาได้ง่ายในชุมชน ก่อนจะร่วมพิธีส่งมอบพันธุ์ไก่พระราชทาน และรับประกาศนียบัตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ด้าน นาย อามิสกา อาแด สมาชิกชมรมสานใจไทยสู่สันติ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกปลื้มใจที่ทางศูนย์สันติวิธีได้จัดโครงการดีๆเช่นนี้ขึ้น เป็นการสร้างโอกาสและช่วยส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกชมรมสานใจไทยสู่สันติ ตนจะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนให้เกิดการพัฒนา สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนและเครือข่ายชมรมฯ ต่อไป