สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

จิตอาสาพระราชทาน ทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า

20 ม.ค. 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ภูพุทโธ ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรักอำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำส่วนราชการ ทหาร นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน 904 กว่า 500 คน  ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยทำความสะอาดบริเวณรอบภูพุทโธ และทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาส “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ ๑8 มกราคม ปีพุทธศักราช ๒๑๓๕  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำการยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้รับชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี ในปีพุทธศักราช ๒๑4๘  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประชวรหนักจนสวรรคต / เมื่อเดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะเส็ง พุทธศักราช ๒๑๔๘ พระชนมายุ ๕๐ พรรษา อยู่ราชสมบัติ ๑๕ ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระราชสมภพ ณ พระราชวังจันทร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๐๙๘  พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ  มีพระอัจฉริยภาพและฝีพระหัตถ์ในทางการรบเป็นอย่างยิ่งและเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธทุกชนิด ทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงคราม  ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ โดยมิได้ว่างเว้นนับตั้งแต่พระชนมายุ ๑๖ พรรษ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย รัฐบาลและปวงประชาราษฎร์ทั้งหลาย จึงพร้อมกันถวายพระเกียรติประกาศให้วันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี ให้เป็นวันที่ระลึก“ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และจะขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสนองพระมหากรุณาธิคุณสืบไป