สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

แพร่คุมเข้ม ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

20 ม.ค. 2564

เวลา 9:00 น วันที่ 19 มกราคมนายอิสรา สุขแจ่มใสนายอำเภอเด่นชัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วย สาธารณสุข ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าตรวจโรงงานแปรรูปไม้ไผ่ที่บ้านแพะร่องหินตำบลแม่จั๊วะอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ด้วยการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ เป็นการ ควบคุม การใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ และไม่ให้มีการเคลื่อนย้าย หรือรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานใหม่ หรือห้ามเดินทางข้ามตำบล ข้ามอำเภอโดยเด็ดขาดเนื่องจากเกรงว่าแรงงานต่างด้าวอาจจะเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิดได้

มาตรการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวมีขึ้นทุกอำเภอ ตามคำสั่งของนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในจังหวัดแพร่ ปัจจุบันอย่างคงไม่มีผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดแพร่แม้แต่รายเดียวโดยเฉพาะนายสมหวังพ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เน้นการปฏิบัติตัวของ ประชาชนจะต้องเว้นระยะห่างล้างมือสวมหน้ากากอนามัยไม่ไปอยู่ในที่แออัด ที่ชุมนุมคนจำนวนมาก ถือเป็นวิธีการสำคัญที่ทำให้ จังหวัดแพร่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ