สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งคุมเข้มแนวชายแดน ป้องกันสกัดกั้น

23 ม.ค. 2564

ม่ทัพภาคที่ 4 สั่งคุมเข้มแนวชายแดน ป้องกันสกัดกั้น การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ครอบคลุมทุกพื้นที่แนวชายแดนเบตง

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. ที่ด่านศุลกากรเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลโท​ เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เข้าประชุมร่วมพบปะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และสาธารณะสุขจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอเบตง พร้อมมอบนโยบายมาตรการป้องกัน สกัดกั้น บุคคลหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมาชายแดนฝั่งอำเภอเบตงได้ความร่วมมือด้วยดีกับทุกฝ่าย ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการทำความเข้าใจต่อผู้ประกอบการ อสม. สาธารณะสุขอำเภอ ทำการค้นหาเชิงรุก และเตรียมรับมือกับสถานการณ์มาโดยตลอด การตรวจคัดกรองแรงงานไทยที่กลับมาจากประเทศมาเลเซีย หรือแม้กระทั่งรถขนถ่ายสินค้า ผ่านการตรวจคัดกรองโรคทุกราย และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีกรณีการเข้ามาของแรงงานต่างด้าว 30 กว่ารายนั้น ทางการได้ทำการตรวจคัดกรองพบเชื้อบวก 3 ราย สอบสวนโรค และรักษาแยกโรคตามระบบเป็นที่เรียบร้อย

ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยม แนวรั้วชายแดน บ้านจาเราะปูโงะ เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา บริเวณหลักเขตที่ 52/27 ที่มีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันชายแดนที่ 4 วางกำลังคุมเข้มตลอดเส้นทาง ประมาณ 22 กิโลเมตร ซึ่งจากสภาพลักษณะเขตแดนแล้วเป็นลักษณะแนวกำแพงคอนกรีต สลับกับรั้วลวดหนามแน่นหนากั้นเขตแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย สลับกับป่าภูเขา ที่ลักษณะภูมิประเทศซับซ้อนยากต่อการเดินทางข้ามตามช่องทางดังกล่าว ประกอบกับแรงงานต่างด้าว ที่ต้องการเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมายนั้น ฝั่งด้านเบตงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการน้อย และไม่มีช่องทางธรรมชาติที่ล่อแหลม ที่ตรวจพบส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่เข้าไปหาของป่า แต่กำลังเจ้าหน้าที่ก็ยังคงคุมเข้มทุกตารางนิ้วในการเฝ้าระวัง ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีที่มีพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศที่ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ต้องอาศัยความชำนาญของผู้นำพา หรือผู้ที่เชี่ยวชาญเส้นทางในพื้นที่ แม่ทัพภาคที่ 4 จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่าประมาท ให้จับตาเฝ้าดูอย่าให้มีการหลุดรอดเข้ามาได้ และคอยทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญอย่าหลงทำผิดทำสิ่งผิดกฎหมาน เพราะจะทำให้สถานการณ์ลุกลามเป็นเรื่องร้ายต่อประเทศ เชื่อมั่นในความปลอดภัยในพื้นที่ อาศัยประสบการณ์จากระลอกแรก มาเป็นการ์ดป้องกัน ควบคุมสถานการณ์อย่างจริงจัง ชะงักต่อการนำพาเดินทางข้ามแดนแบบผิดกฎหมาย

หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมสมาชิกเครือข่ายป้องกันเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ที่ประกอบไปด้วยกำลังภาครัฐ และภาคประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุ รักษาความสงบเรียบร้อยของเมือง ตลอดจนรักษามาตรการในการป้องกันโรค covid-19 ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด การ์ดอย่าตก ด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน ก่อนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการป้องกันตนเอง และแจกจ่าย ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป