สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

สมุทรสาครตรวจเชิงรุก เริ่มแนวโน้มดีขึ้น พบติดโควิดลดเหลือ 202 ราย

7 ก.พ. 2564

สสจ.สมุทรสาคร รายงานพบยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ลดลงต่อเนื่อง โดยจากการตรวจเชิงรุกเมื่อ 6 ก.พ.64 พบผู้ป่วยเพียง 202 ราย มียอดสะสมจำนวน 14,893 ราย

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยยอดล่าสุดเมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 202 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 107 ราย เป็นคนไทยจำนวน 2 ราย แรงงานต่างด้าว 105 ราย ที่เหลือเป็นผู้ป่วยจากการตรวจในโรงพยาบาล 95 ราย เป็นคนไทย 33 ราย แรงงานต่างด้าว 62 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 14,893 ราย

ขณะที่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษาอีก 521 ราย แรงงานต่างด้าว 323 ราย และเฝ้าสังเกตอาการอีก 5,217 ราย และในส่วนที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้เป็นคนไทยรวม 1,624 ราย และต่างด้าว 587 ราย ด้านผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถให้กลับบ้านได้รวม 6,616 ราย เป็นคนไทย 182 ราย และคนต่างด้าวรวม 6,434 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงเดิมจำนวน 5 ราย.