สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ ทหารมอบบ้านให้น้อง

15 ก.พ. 2564

เมื่อ 14 ก.พ.2564 พ.ท.ปรีชา  วงศ์สาขา ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.3 เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านปรับปรุงซ่อมแซม “บ้านปันสุขให้น้องเดือนแห่งความรัก 2564” โดยมี อำเภอแม่สาย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่สาย อบต.โป่งงาม ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมพิธีส่งมอบโครงการสร้างบ้านปรับปรุงซ่อมแซม “บ้านปันสุขให้น้องเดือนแห่งความรัก 2564” โดยมอบให้กับ ด.ช.อนุวัฒน์ ขันอุระ บ้านเลขที่ 67 บ.ดง หมู่ที่ 2 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จว.ช.ร. ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ (นักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัวยากจน) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กในพื้นที่ให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน 45 คน