สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

มทน. 3 ตรวจผลการปิดล้อม แผนยุทธการห้วยหญ้าไซ 1

25 ก.พ. 2564

แม่ทัพน้อยที่ 3/ผบ.ศป.บส.ชน. ได้ตรวจผลการปฏิบัติภารกิจปิดล้อมตรวจค้น แผนยุทธการห้วยหญ้าไซ 1 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ของทก.ยว.ศป.บส.ชน. โดยบูรณาการกำลังร่วมกับ ปปส.ภาค 5 , สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ(DEA) ประจำเชียงใหม่ ค้น 5 เป้าหมาย และจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จำนวน 3 จุด สามารถจับกุมผู้ต้องหา 6 ราย ปืนลูกซองยาวไม่มีเลขทะเบียน ยาบ้า 193 เม็ด ฝิ่นดิบ 8.92 กรัม

เมื่อ 23 ก.พ. 64 พล.ท.บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อย ที่ 3 /ผบ.ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจปิดล้อมตรวจค้นของ ทก.ยว.ศป.บส.ชน. โดยบูรณาการกำลังร่วมกับ ปปส.ภาค 5 , สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ (DEA) ประจำเชียงใหม่ ,สภ.แม่สรวย และฝ่ายปกครอง อ.แม่สรวย ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายตามแผนยุทธการห้วยหญ้าไซ 1 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงรายจำนวน 5 เป้าหมาย และจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จำนวน 3 จุด สามารถจับกุมผู้ต้องหาและตรวจยึดของกลาง โดยมีรายละเอียด จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 6 ราย ของกลาง ปืนลูกซองยาวไม่มีเลขทะเบียน จำนวน 1 กระบอก ยึดยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1(ยาบ้า) จำนวน 193 เม็ด ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 (ฝิ่นดิบ) จำนวน 8.92 กรัม ณ ทก.ยว.ศป.บส.ชน. ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย