สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ระนอง สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19

8 เม.ย. 2564

ระนอง สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวม 2 วัน 1,029 คนพบมีอาการข้างเคียง 47 คน

ระนอง-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รายงานผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่เสี่ยงที่ทำงานด้านหน้า บุคคลาการทางการแพทย อสม. รวม 1,029 คน ในช่วงวันที่ 5-6 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมาให้แกกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า สร้างภูมิคุ้มกันให้จังหวัด พบมีอาการไม่พึงประสงค์คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ปวดบริเวณที่ฉีด บวม แดง รวม 47 ราย

นายแพทย์นรเทพ  อัศวพัชระ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รายงานผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่เสี่ยงที่ทำงานด่านหน้า ประกอบการด้วย บุคคลาการทางการแพทย์,จนท. อสม.จนท.ผู้ปฏิบัติงานด่านชายแดน  รวม 1,029 คน ในช่วงวันที่ 5-6 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมาให้แกกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า สร้างภูมิคุ้มกันให้จังหวัด พบมีอาการไม่พึงประสงค์คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ปวดบริเวณที่ฉีด บวม แดง รวม 47 ราย ซึ่งโดยภาพรวมถือว่าปกติและมีความปลอดภัยสูง

สำหรับการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามขั้นตอน 8 ขั้นตอนโดยเริ่มจากจุด 0 คือ จุดประชาสัมพันธ์ เข้าแถวรอรับบัตรคิว กรอกแบบคัดกรอง  จุดที่ 1 นำบัตรประจำตัวประชาชน Smart Card ลงทะเบียนด้วยเครื่องพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปยื่นยังจุดถัดไป  จุดที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต  จุดที่ 3 คัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบความยินยอมการรับวัคซีน จุดที่ 4 รอฉีดวัคซีน  จุดที่ 5 ฉีดวัคซีน  จุดที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที และสแกนไลน์ “หมอพร้อม” เพื่อใช้ในการติดตามผลและแจ้งวันนัดฉีดวัคซีนครั้งที่ 2

กรณีผู้ไม่มีโทรศัพท์โรงพยาบาลจะให้กรอกข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ทีม 3 หมอ คือ หมอ อสม.  หมออนามัย และหมอโรงพยาบาล ตามลำดับ คอยติดตามดูแลตามที่อยู่ที่ผู้ฉีดกรอก  จุดที่ 7 ตรวจสอบก่อนกลับพร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน  และจุดที่ 8 Dash Board ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์  นอกจากนี้  ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร  สถานที่และอุปกรณ์  อาทิ  เตียงนอน  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  เครื่องตรวจวัดเพื่อประเมินอาการ  ถังออกซิเจน  เพื่อรองรับกรณีผู้ฉีดวัคซีนมีอาการผิดปกติขณะพักสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนอีกด้วย

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ระนอง กำหนดฉีด  ในวันที่ 5-9 เมษายน 2564  ซึ่งได้วัคซีนมาทั้งหมด 5,000 โดส ของบริษัท ซิโนแวค  หนึ่งคนฉีด  2 เข็ม ก็จะได้ 2,500 คน โดยเข็มแรก จะฉีดวันที่ 5-9 เมษายน 2564 เข็มที่ 2 เว้น 3 สัปดาห์ มีกำหนดฉีดวันที่  26 -30 เมษายน 2564 ซึ่งวัคซีน 5,000 โดส ก็จะฉีดหมดภายในสิ้นเดือนเมษายน  และจะมีวัคซีนมาเพิ่มอีก 10,000-20,000 โดส ต่อเดือน  ตั้งเป้าจะฉีดทุกเดือน  ให้ได้  70 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร ซึ่งข้อดีคือ จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่  อัตราการติดเชื้อจะลดลง  เดิมทีใส่หน้ากาก  ล้างมือ  เว้นระยะห่าง  สามารถป้องกันได้ดีมาก  แต่พอมีวัคซีนเป็นองค์ประกอบก็จะทำให้ความปลอดภัยสูงขึ้น

ที่สำคัญวัคซีนสามารถป้องกันการเสียชีวิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  ไม่ต้องเป็นปอดบวมเข้าไอซียู  แต่ยังสามารถติดเชื้อได้ถ้าไม่ระวังตัว  แต่อาการจะไม่รุนแรง  อาการจะเหมือนไข้หวัด  มีไข้ ไอ เจ็บคอ ประมาณ 3-7 วันก็จะหาย  เพราะเรามีภูมิคุ้มกันแล้ว  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนฉีดวัคซีนกัน  เพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันทุกคน  เมื่อมีภูมิคุ้มกัน  สุขภาพดี  เศรษฐกิจก็จะตาม  สามารถเปิดการค้าชายแดนได้  เปิดรับนักท่องเที่ยวได้  เศรษฐกิจในจังหวัดระนองก็จะดีขึ้น

Cr.www.77kaoded.com