สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพลช่วยเหลือประชาชน

16 เม.ย. 2564

ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมทบ. 32 นำกำลังพลช่วยเหลือประชาชน หลังพายุถล่มหนัก

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 โดยกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผา ได้บูรณาการประสานความช่วยเหลือกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อเร่งเข้าช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ หลังจากเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 ได้เกิดฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง

และลมกระโชกแรง ประชาชนได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ 4 ตำบล 6 หมู่บ้าน 26 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายดังนี้
1.อำเภอเถิน 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน 6 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลแม่ถอด หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 2.อำเภอแม่พริก 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลแม่พริก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 (ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ) 3.อำเภอวังเหนือ 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน 20 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลทุ่งฮั้ว หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 (มีน้ำป่าไหลไหลหลากเข้าพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย) 4.อำเภอแจ้ห่ม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลปงดอน หมู่ที่ 2 บ้านปงดอน มีลูกเห็บถล่มมาลงห่าใหญ่ หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย 20 กว่าหลังคาเรือน บ้านแม่ตาใน หมู่ที่ 6 จำนวน 12 หลังคา ,บ้านไฮ หมู่ที่ 3 จำนวน 8 หลังคา หลังคาเปิด(ความเสียหายในส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการสำรวจ)
ทั้งนี้หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 / ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ให้หน่วยทหารในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ให้ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนเร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด เนื่องจากช่วงนี้ภาคเหนือมีพายุฤดูร้อนและอากาศที่แปรปรวน

ซึ่งทางพลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 / ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 ได้เดินทางพร้อมคณะ และกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตูผา จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับฝ่ายปกครอง อำเภอแจ้ห่ม ,สัสดีอำเภอแจ้ห่ม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าให้การช่วยเหลือ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติงาน และผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบและเสียหายค่อนข้างมากในพื้นที่ จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ 1. ครอบครัวของ นางเวย เล่ห์ดี บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 10 บ้านวังสัก ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กระเบื้องมุงหลังคาถูกลมพายุพัดเสียหายทั้งหลัง ประมาณ 200 แผ่น กูป 20 แผ่น และครอบครัวที่ 2 นาย ทองคำ เลห์ดี บ้านเลขที่ 83 บ้านวังสัก หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กระเบื้องห้องครัว และกระเบื้องหลังคาเสียหาย 120 แผ่น สร้างความตื้นตันใจ ต่อครอบครัวที่ประสบภัยอย่างมาก