สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

‘ตาแดง คันเปลือกตา น้ำตาไหล’ อาจเป็นอาการของโควิด

16 เม.ย. 2564

หมอเตือนระวัง! ‘ตาแดง คันเปลือกตา น้ำตาไหล’ อาจเป็นอาการของโควิด ติดง่าย 
ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ชี้ ผู้ป่วยโควิด-19 ปัจจุบัน อาจมีอาการทางตานำมาก่อนไข้ จะทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย

จากสถานการณ์การพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ ช่วงเดือนเมษายนนี้จำนวนมาก และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานการพบอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย จากเดิมที่จะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส แต่ปัจจุบัน พบอาการสำคัญในผู้ป่วย คือ ตาแดง ไม่มีไข้ และเป็นผื่นขึ้น

ศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย อธิบายว่า อาการทางตาที่สำคัญที่พบในผู้ป่วยโควิด-19 ปัจจุบัน คือ ‘อาการตาแดง คันบริเวณเปลือกตา น้ำตาไหล’ โดยอาจมีอาการทางตามาก่อนอาการไข้ หรือมีเฉพาะอาการทางตาโดยไม่มีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโควิดได้โดยง่าย ทั้งผ่านทางการหายใจหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งจากดวงตาของผู้ป่วย ซึ่งอาจตรวจพบเชื้อโควิดในน้ำตาหรือขี้ตาของผู้ป่วยได้

ดังนั้น ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ที่พบผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางตา คือ ตาแดง คันตา น้ำตาไหล ควรต้องระมัดระวังว่า อาจเป็นอาการนำของโรคโควิด-19 เพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อและความรุนแรงของโรค หากได้รับการรักษาที่ไม่ทันท่วงที

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพดวงตาของประชาชน จะได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อช่วยเหลือสังคม และเป็นกำลังใจให้ประชาชน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย