สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

เปิดกำหนดการ "ตันสรี ราฮิม" รับฟังข้อมูลจริงชายแดนใต้

12 มิ.ย. 2562

ผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางเยือนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกำหนดการแล้ว เดินหน้าสร้างสันติสุขเพราะเป็นความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิ.ย.62 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ หรือ "บิ๊กเดฟ" แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (ผอ.รมน.ภาค 4) ให้การต้อนรับ ตันสรี อับดุลราฮิม บิน โมฮัมหมัด นูร์ หัวหน้าคณะผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไม่เป็นทางการ และเข้าพบปะหารือกับแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ไทย เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการทำงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยอย่างสันติวิธี สร้างกรอบความร่วมมือร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

          การพบปะหารือมีขึ้นที่ห้องรับรอง กองบังคับการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ผลจากการพูดคุย ทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายตรงกันคือคืนสันติสุขให้กับประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะทุกฝ่ายต่างต้องการและเชื่อมั่นว่า "สันติภาพและความสงบสุขเป็นความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชนส่วนใหญ่"

abdulrahim2

สำหรับ ตันสรี อับดุลราฮิม บิน โมฮัมหมัด นูร์ เดินทางเยือนสามจังหวัดชายแแดนภาคใต้แบบไม่เป็นทางการ เพื่อหาข้อมูลสนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติสุขฯให้เดินหน้าด้วยความรวดเร็ว นอกจากพบแม่ทัพภาคที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 11 มิ.ย.แล้ว ในวันพุธที่ 12 มิ.ย. จะเข้ารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่, ฟังบรรยายสรุปการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมถึงศึกษาเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่

          วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. ช่วงเช้าจะเข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักการเมืองท้องถิ่น ช่วงบ่ายเปิดวงพูดคุยรับฟังทัศนะของ ส.ส.ในพื้นที่ชายแดนใต้

          วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี จากนั้นเดินทางกลับ โดยกำหนดการทั้งหมดเป็นงานแบบไม่เป็นทางการ เพราะผู้อำนวยความสะดวกฯ จากมาเลเซียต้องการเห็นพื้นที่จริงและพูดคุยกับคณะประสานงานประจำพื้นที่

ที่มา : สำนักข่าวอิสรา