สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

กอ.รมน. พะเยาจัดโครงการ พัฒนาสัมพันธ์มวลชน

11 ก.ค. 2562

เมื่อเวลา 09.00น.  วันที่10 กรกฎาคม 2562 
   กอ.รมน.จังหวัดพะเยา นำโดย พ.ท. ประสิทธิ์ แก้วกำเนิด จัดกิจกรรมตามโครงการ พัฒนาสัมพันธ์มวลชน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม อบต.เชียงแรง ต.เชียงแรง  อ.ภูซางจ.พะเยา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน การแนะนำสายด่วนความมั่นคง โทรหมายเลข 1374 , การตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูลมวลชน เพื่อให้ได้ข้อมูลมวลชนที่ถูกต้องทันสมัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยหลังจากจบการให้ความรู้ มีการปลูกต้นไม้ สร้างป่า บริเวณยอดเขา วัดดอยกู่แก้ว ต.เชียงแรง อ.ภูซาง  โดยการปลูกป่าครั้งนี้ใช้ไม้ยืนต้น จากหลายๆพันธ์จำนวน 200 ต้น 

โดยมี นายสิงห์คำ เชียงแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง และ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอภูซาง ข้าราชการฝ่ายปกครอง กลุ่มผู้นำชุมชน, ประชาชนจิตอาสา นักเรียนและกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า100 คน ก่อนแยกย้ายกันกลับ

 ปัญญา เพชรแก้ว / ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา รายงาน