สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ลำปางหมอกลงจัดเตือนประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนน

8 ต.ค. 2562

เมื่อเช้าวันที่  8 ตุลาคม 2562  หลายพื้นที่ในจังหวัดลำปาง ทั้งในเขตตัวเมืองพื้นที่โดยรอบ และรวมถึงในท้องที่อำเภอใกล้เคียง แม่เมาะ แม่ทะ ต่างถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบเป็นบริเวณกว้าง ถนนหลายสายหมอกลงจัดทำให้ทัศนวิสัยการขับขี่ค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะบริเวณถนนเส้นทางสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 11 สายลำปาง-เด่นชัย และทางหลวงหมายเลข 1348 เส้นทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้เกิดหมอกหนาปกคลุมตลอดเส้นทางทัศนวิสัยการมองเห็นลดลง โดยสามารถมองเห็นได้ในระยะใกล้ไม่เกิน 50 เมตร และในบางจุดสามารถมองเห็นได้ในระยะเพียง 20 – 30 เมตรเท่านั้น

ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยหลายพื้นที่ในจังหวัดลำปางยังคงมีฝนตกทำให้อากาศชื้น ประกอบกับในช่วงเช้าอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่เริ่มลดลงอากาศเย็น จึงทำให้เกิดการควบแน่นกลายเป็นเมฆหมอกในระดับใกล้พื้นดินบดบังทัศนวิสัยการมองเห็น ซึ่งลักษณะสภาพอากาศดังกล่าว ทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่าจะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้ เฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยฝากเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านเข้ามายังบริเวณพื้นที่ ได้โปรดขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วอยู่ในระดับตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่ควรกระทำการใดๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และในช่วงเช้า หรือช่วงตอนที่หมอกจะลงจัด ผู้ขับขี่รถควรเปิดไฟไหน้ารถ ใช้ที่ปัดน้ำฝนทำความสะอาดคราบน้ำที่เกาะอยู่ตามบริเวณกระจกด้านหน้าด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและระยะทางในการมองเห็น ซึ่งจะช่วยให้การขับขี่รถปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้

อย่างไรก็ตามจากสภาพอากาศดังกล่าว ที่พบว่าหลายบริเวณพื้นที่ในจังหวัดลำปาง เริ่มมีอุณหภูมิลดลงในช่วงตอนเช้า ซึ่งในเช้าวันนี้ (8 ตุลาคม 2562) อากาศบริเวณยอดดอยมีอุณหภูมิอยู่ระหว่างที่ 16 – 20 องศาเซลเซียส และหลายพื้นที่ได้มีหมอกลงจัดทำให้ส่งผลดีต่อแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของจังหวัดลำปาง เนื่องจากได้เกิดทะเลหมอกปกคลุมตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อมองจากมุมสูงในจุดชมวิวจึงเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม และในจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ใกล้กับตัวเมืองลำปาง คือ ลานทุ่งดอกบัวตอง ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 495 เมตร แต่อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปเพียงแค่ 22 กิโลเมตร ในเช้านี้ทั่วบริเวณก็ได้ถูกหมอกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบ เมื่อมองลงมาจากจุดชมวิวก็จะปรากฏภาพของทะเลหมอกสีขาวโพลนลอยฟูฟ่องแผ่ทอดยาวปกคลุมไกลสุดลูกตา โดยปรากฏการดังกล่าวถือเป็นสัญญาณเตือนที่บ่งบอกได้ว่า ขณะนี้พื้นที่จังหวัดลำปางกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้ว ซึ่งเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอย่างเต็มตัวหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปาง ในช่วงเช้าตามจุดชมวิวต่างๆ บนยอดดอยหลายๆ แห่ง ก็จะมีทะเลหมอกปรากฏให้เห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางเดือนหน้า (พฤศจิกายน 2562) ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะได้มีการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะขึ้น และพื้นที่กว่า 260 ไร่ ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา แห่งนี้ก็จะมีทุ่งดอกไม้หลากหลายสีสันบานสะพรั่งพร้อมกันอยู่เต็มพื้นที่ ทั้งทุ่งดอกปอเทือง ทุ่งดอกคอสมอส และทุ่งดอกบัวตอง ยิ่งจะทำให้พื้นที่แห่งนี้สวยงามมากยิ่งขึ้น เหมาะกับการที่นักท่องเที่ยวจะได้ขึ้นมาเยี่ยมชมดูความสวยงามของธรรมชาติ และถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก

https://www.77kaoded.com

Update by Sgt.Apinya C.