สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ชาวพะเยารวมตัวค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล

25 พ.ค. 2563

ชาวบ้าน 12 หมู่บ้าน ใน ต.เชียงแรง และตำบลข้างเคียง อ.ภูซาง จ.พะเยา รวมตัวค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล

โรงไฟฟ้าชีวมวล วันนี้ (25 พ.ค. 63) – เครือข่ายคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟ้าชีวมวล) ในพื้นที่ ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา กว่า 50 คน ได้รวมตัวกันบริเวณ อบต.เชียงแรง เพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่เขตรอยต่อ บ้านดอนไชย บ้านสะแล่งและบ้านป่าฮ้อม ต.เชียงแรง เนื่องจากทางชาวชาวบ้านทั้ง 12 หมู่บ้านในตำบลเชียงแรงและตำบลข้างเคียงรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมเป็นที่อาจจะเป็นพิษจากข่าวสารของทางราชการตลอดมา

นายเสาร์แก้ว เที่ยงสวัสดิ์ อายุ 62 ปี ชาวบ้านดอนไชย ตัวแทนกลุ่มคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลฯ เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทเอกชนพยายามที่จะใช้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์โครงการโรงไฟฟ้าฯ สร้างความไม่สบายใจให้กับชาวบ้านใน ต.เชียงแรงและตำบลข้างเคียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่รับทราบปัญหาที่จะตามมาหลังจากที่มีการสร้างโรงไฟฟ้าสำเร็จ ซึ่งมีทั้งมลพิษทางอากาศ ทางเสียง ฝุ่นควัน ขาดแคลนน้ำ น้ำเสีย รวมไปถนนที่จะเข้าสู่โรงงาน หมู่บ้านหรือตำบลจะชำรุดเร็วกว่าปกติ

เนื่องจากมีการขนวัสดุที่จะใช้ผลิต ชาวบ้านจึงไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะตามมาในพื้นที่ ต.เชียงแรงและตำบลข้างเคียง ตนเองและชาวบ้านจึงได้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อทาง อบต.เชียงแรง และในวันที่ 5 มิ.ย. 63 ทางเครือข่ายคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟ้าชีวมวล) จะไปยื่นหนังสือคัดค้านต่อท่านนายอำเภอภูซาง เพื่อให้รับทราบต่อไป

 

ด้านนายสิงห์คำ เชียงแรง นายก อบต.เชียงแรง กล่าวว่า ตนเองเคยได้รับทราบข่าวว่ามีตัวแทนบริษัทเอกชนที่ลงพื้นที่ติดต่อกับผู้นำหมู่บ้านได้ขอรายชื่อลงลายเซนจากประชาชน เพื่อที่จะรวบรวมยื่นเอกสารการขอจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ดังกล่าว แต่ตนเองก็ไม่ได้รับเอกสาร-หนังสือหรือการติดต่อจากบริษัทเอกชนดังกล่าว ถึงแม้ว่าทาง อบต.เชียงแรงจะได้รับการประสานร้องขอจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ตนเองซึ่งเป็นคนในพื้นที่และเป็นตัวแทนชาวบ้านอีกคนที่จะไม่ยอมให้มีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ของตนอย่างแน่นอน

เครดิต : Springnews

จากการตรวจสอบเรื่องนี้กับที่ว่าการอำเภอภูซาง ทราบว่านายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง ได้ออกหนังสือ หลังจากที่มีกระแสข่าวการจะสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ชี้แจงลงวันที่ 22 พ.ค. 63 ว่าโครงการดังกล่าวไม่ปรากฏว่าเป็นโครงการของรัฐบาลหรือหน่วยงานทางราชการหรือไม่ จึงสั่งการให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หยุดการประชาสัมพันธ์ไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการสับสนหรืออาจจะมีการประท้วงบานปลาย พร้อมกันนี้จะได้เชิญพลังงานจังหวัดฯมาชีแจงในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอ และที่ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้ร่วมกัน