สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

แม่ทัพ ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ทุกข์สุขชาวบ้าน

23 พ.ค. 2562