สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

รอง หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและ รมช.กระทรวงกลาโหมติดตามการบูรณาการกล้องวงจรปิด

9 มี.ค. 2562
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาปฎิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ จชต.ในห้วงที่ผ่านมา ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของ มทภ.4/ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.โดยเน้นย้ำการปฎิบัติภารกิจของกำลังพลให้มีความระมัดระวัง ไม่ตกอยู่ในความประมาท นอกจากนี้ยังได้รับทราบและให้แนวทางการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้การปฎิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ข่าวถัดไป