สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลติดตามความก้าวหน้าสนามบินเบตง

17 มี.ค. 2562

นายจำนัล เหมือนดำ  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและนายธนาธิป  พรหมชื่น ที่ปรึกษาได้ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างสนามบินเบตงเพื่อสนับสนุนโครงการ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขณะนี้รุดหน้าไปมาก น่าจะสามารถเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดคือ ปี ๒๕๖๓  ซึ่งจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาให้คึกคัดทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้นไปอีกและนำมาซึ่งรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นข่าวถัดไป