สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลต้อนรับเลขาธิการองค์การสงเคราะห์นานาชาติฯ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

28 มี.ค. 2562

นายภาณุ  อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยคณะข้าราชการได้เข้าร่วมต้อนรับ ดร.อับดุลอาซิส บินอะหมัด ซัลมาน เลขาธิการองค์การสงเคราะห์นานาชาติเพื่อการสงเคราะห์และพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย นายลุอัยมูฮำหมัด อะห์มัด  บาบิการ์ ผู้อำนวยการสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติ ในการมาเยือนประเทศไทย พร้อมร่วมฟังบรรยายในการสรุปผลงานของศอ.บต.ในห้วงที่ผ่านมาและร่วมเยี่ยมชมบูธสินค้าของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ที่มาร่วมแสดงสินค้า ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ ศอ.บต.ข่าวถัดไป