สารสนเทศสำหรับประชาชนในพื้นที่ จชต.

ข้อมูลบริการประชาชน

ข้อมูลยานพาหนะสูญหาย

ลำดับ หมายเลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง ยี่ห้อ/รุ่น ทะเบียน/จังหวัด วันที่สูญหาย สถานะปัจจุบัน