สารสนเทศสำหรับประชาชนในพื้นที่ จชต.

รายชื่อผู้ยื่น พรก. และ ป.วิอาญา (การช่วยเหลือเยียวยา)

จำนวนข้อมูลที่แสดง:
ตัวกรอง:
ข้อมูล {{ filtered.length }} จาก {{ totalItems}} ทั้งหมด

ชื่อ-นามสกุล  หัวข้อ  ประเภท  อำเภอ  จังหวัด  เวลาเข้า  เวลาออก  เวลาทั้งหมด  สถานะ 
{{data.fullname}} {{data.title}} {{data.lawtype}} {{data.amphur}} {{data.province}} {{data.datein}} {{data.dateout}} {{data.dateall}} {{data.statusticket}}

ไม่มีข้อมูล