สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ธนาคารน้ำใต้ดิน

5 ส.ค. 2562

ในช่วงฤดูฝนของทุกปีพื้นที่เกาะช้าง จ.ตราด จะมีฝนตกลงมาปริมาณมาก แต่น้ำฝนจะไหลลงทะเลหมด เมื่อถึงช่วงฤดูแล้งก็จะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัจจุบันทางท้องถิ่นจึงได้หาวิธีเพื่อนำน้ำฝนลงไปฝากไว้ใต้ดิน

 

นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร นายก อบต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เผยว่า ที่ผ่านมาได้จัดเวทีเสวนา เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด มาปรับใช้ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมเดินหน้าปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมนำร่องแห่งแรกของเกาะช้าง

โดยมีตัวแทนจากสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเวทีเสวนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูล มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน หลังการเสวนาก็ได้มีการจัดทำหลุมธนาคารน้ำใต้ดินให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน เยาวชน นักเรียน นำไปทำที่บ้าน

ปัจจุบัน อบต.เกาะช้างใต้ ได้เดินหน้าส่งเสริมให้สถานที่ราชการ-โรงเรียน-ทุกครัวเรือน ได้มีการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อช่วยเก็บน้ำไว้ใต้ดิน โดยน้ำฝนที่ตกลงมาปริมาณมาก จะได้ไหลลงสู่ธนาคารน้ำใต้ดิน เพราะที่ผ่านมาน้ำฝนจะไหลลงสู่ทะเลหมด

เมื่อน้ำใต้บาดาลมีน้อย ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาดินทรุดตัว ทำให้ปัจจุบันนี้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 5 ต.เกาะช้างใต้ ทำหลุมธนาคารน้ำใต้ดินแล้วกว่า 100 หลุม

 

การทำธนาคารน้ำใต้ดินในครัวเรือน ไม่ยากอย่างที่คิด ไม่ต้องลงทุนมาก ใช้วัสดุที่หาง่ายๆ เริ่มจากการขุดหลุมให้มีความลึก 1.2 เมตร กว้าง 1 เมตร จำนวน 3 หลุม ใช้ท่อ PVC ตั้งตรงกลางหลุม เพื่อเป็นท่อระบายอากาศ และใช้ยางรถยนต์ หรือถ่านที่ใช้ก่อไฟ ใส่ลงไปที่ก้นหลุม

จากนั้นก็นำขวดพลาสติกและสิ่งของที่เหลือใช้ใส่ลงไป เททับด้วยทรายด้านบนก็จะเสร็จเรียบร้อย เวลาฝนตกน้ำก็จะไหลลงไปรวมในหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นโดยรอบพื้นที่ และช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดิน แก้ปัญหาภัยแล้ง

สิ่งของเหลือใช้ต่างๆที่ใส่ลงไปในหลุมจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น ช่วยในการเติมน้ำลงสู่ใต้ดินช่วงฤดูฝน รวมไปถึงน้ำที่ใช้แล้วในครัวเรือน ก็สามารถเติมลงในหลุมได้ และถ้าหากทำใกล้ๆสระน้ำ บ่อน้ำตื้น และบ่อบาดาล ก็จะสามารถช่วยเพิ่มตาน้ำใต้ดิน ช่วยให้มีน้ำตลอดเวลา....

นายวรโชติ ระลึกชอบ

by สหช...544