สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

กฟผ.แม่เมาะนำผู้ปฏิบัติงานกลุ่มแรกเข้าฉีดวัคซีนซิโนแวค

23 พ.ค. 2564

นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายพัฒพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยี่ห้อซิโนแวคจำนวน 186 คน ที่โรงพยาบาลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่เข้ารับการฉีดวัคซีนกลุ่มแรกนี้เป็นด่านหน้า ที่ต้องทำหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ Safe Zone ที่ กฟผ.แม่เมาะ จัดให้ตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา รวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ โรงไฟฟ้าหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทั้งหมดยังไม่พบอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน และจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่สองในเดือนมิถุนายนนี้

ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ได้มอบกระเช้าแก่ นายแพทย์กระสิน เขียวปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ และนายศรศิลป์ มังกรแก้ว สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ พร้อมกล่าวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในผู้ปฏิบัติงาน ช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ และที่สำคัญจะช่วยเป็นเกราะป้องกันด้านสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งคาดหวังว่าทุกคนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

Cr.www.77kaoded.com