สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

นายกเมืองพัทยาปรุงผัดไทยแจก จนท.-บุคคลากรทางการแพทย์

23 พ.ค. 2564

นายกเมืองพัทยาสวมบทเชฟ ปรุงผัดไทยแจกเจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ เป็นกำลังใจให้พอหายเหนื่อย ช่วงให้บริการวัคซีนประชาชน

หลังจากเมืองพัทยาได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนซิโนแวคเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง หลังได้รับจัดสรรมาจำนวน 20,000 โดส ที่ต้องฉีดให้ได้วันละประมาณ 10,000 คน ใช้เวลา 2 วัน คือวันที่ 20-21 พ.ค.64 โดยพบว่ามีประชาชนจำนวนมากเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามสถานที่ต่างๆ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ต้องเพิ่มการให้บริการมากขึ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อประชาชน

วันที่ 21 พ.ค.64 ที่โรงพยาบาลเมืองพัทย จ.ชลบุรี สมาคมชุมชนเมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ผู้ประกอบการร้าอาหารและสถาบันการเงินท้องถิ่น ได้จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารมาแจกจ่ายให้กับคณะเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ หมอ และพยาบาล ที่ปฏิบัติงานให้บริการวัคซีน เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่มีความเสี่ยงได้มีพลังใจในการทำงานในช่วงดังกล่าว เพราะถือเป็นภารกิจที่หนักหน่วงในการนำร่องการให้บริการวัคซีนโควิด ก่อนจะมีล็อตใหม่ซึ่งเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนนิก้าที่จะมามาในต้นเดือน มิ.ย.64 นี้นับแสนโดส

ทั้งนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ให้เกียรติมาปรุงอาหารเป็นผัดไทยทะเล ก่อนจะทำการแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับประทาน พร้อมทั้งได้ทำการสอบถามพูดคุยการทำงานและกล่าวแสดงความห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนต่างๆ ของทางโรงพยาบาลเมืองพัทยา ที่วางระบบการให้บริการวัคซีนกับประชาชน และสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการเบื้องต้น เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการในการให้บริการวัคซีนล็อตถัดไปที่จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Cr.www.77kaoded.com