สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

จังหวัดชลบุรี พร้อมฉีดวัคซีน 5.4 หมื่นโด้ส

29 พ.ค. 2564

จังหวัดชลบุรีพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน 5.4 หมื่นโด้ส ที่ได้ลงทะเบียนจองแอปหมอพร้อม 7 มิถุนายนนี้ ด้วยศักยภาพบุคลากรการแพทย์ที่ให้บริการฉีดได้มากถึง 3 หมื่นคนต่อวัน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมสุดสุข ชั้น 5 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อประเมินภาพรวมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนแผนการจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้ประชาชน ซึ่งจะเริ่มพร้อมกันในทุกจังหวัดวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยสถานการณ์ขณะนี้ล่าสุด จำนวนผู้ติดเชื้อแม้จะลดลงไม่เกินหลักร้อยราย แต่ยังต้องคงมาตรการเฝ้าระวังเข้มข้น ค้นหาเชิงรุกรวดเร็วในสถานที่เสี่ยง เช่น โรงงาน ตลาดสด ตลาดนัด ชุมชนแออัด และแค้มป์ก่อสร้าง ด้วยการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเพื่อแยกแยะผู้ติดเชื้อ ไม่ให้สัมผัสเชื่อมโยงไปสู่คนในครอบครัวหรือในที่ทำงาน

โดยนายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ชี้แจงเช่นกรณีวันนี้ ในอำเภอศรีราชาที่มีผลตรวจผู้ติดเชื้อถึง 25 ราย พบว่าเป็นกลุ่มคนงานที่เคลื่อนย้ายมาจากกรุงเทพมหานคร และตรวจไม่พบเชื้อด้วย แรบบิทเทสต์ โดยให้แยกกลุ่มกักตัว 14 วันกระทั่งมีคนไม่สบาย จึงทำการตรวจด้วยวิธีสวอซซ้ำตามมาตรฐาน ผลเป็นบวกติดเชื้อโควิด และยังรอผลตรวจคนงานทั้งหมด โชคดีที่ยังไม่ได้เข้าไปรวมกับแค้มป์ใหญ่ในไซด์งาน ซึ่งแรบบิทเทสต์เป็นการตรวจที่มีผลคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามจริง ไม่เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ ส่วนอีกแห่งเป็นตลาดสดขายผักและของทะเล ที่มีสภาพอากาศไม่ถ่ายเทจึงให้เร่งแก้ไขปรับปรุง

สำหรับแผนการฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนที่จะถึง มีประชาชนจองนัดยืนยันในแอปหมอพร้อมแล้วจำนวน 51,245 คน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค โดยจังหวัดชลบุรีได้รับเกณฑ์จัดสรรวัคซีนจำนวน 54,000 โด้ส จึงเพียงพอรองรับ แต่ยังหวังว่าจะได้จำนวนวัคซีนเพิ่มอีก เพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญทั้งพาณิชย์ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และที่สำคัญ คือ บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดชลบุรีทั้งหมด มีศักยภาพสูงในความสามารถให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนได้มากถึง 3 หมื่นคนต่อวัน

Cr.www.77kaoded.com