สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

รถครัวสนามเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านล็อคดาวน์

29 พ.ค. 2564

นราธิวาส-รถครัวสนามเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านล็อคดาวน์ในตำบลเกาะสะท้อน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ณ โรงสีข้าวพิกุลทอง ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ

สำหรับตำบลเกาะสะท้อน ภายหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ซึ่งส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 กระจายไปในหลายหมู่บ้าน จึงได้มีการประกาศปิดตำบลเกาะสะท้อนมาตั้งแต่วันที่ 9-22 พฤษภาคม 2564 และเมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูงขึ้นจึงขยายเวลาการปิดพื้นที่เป็นการปิดตำบลเกาะสะท้อน และเส้นทางเข้า-ออกระหว่างหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านต่อไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนจำนวน 133 ราย รักษาหายสะสมจำนวน 39 ราย โดยหน่วยทหารในพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุนยุทโธปกรณ์ กำลังพล อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที

และจากสถานการณ์ดังกล่าว พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 สั่งการให้ กองพันทหารราบที่ 1 และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน ให้บริการอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน เพื่อทำอาหารกล่องปรุงสุก เป็นข้าวกระเพราไก่ไข่ต้ม จำนวน 800 กล่อง ซึ่งอาหารต่าง ๆ ที่ปรุงจากรถครัวสนามนั้น ได้รับความร่วมมือจากประชาชนจิตอาสาที่เป็นมุสลิม มาดำเนินการปรุงอาหารให้ จึงมั่นใจได้ว่ามุสลิมสามารถจะรับประทานอาหารที่เป็นฮาลาลได้อย่างสบายใจ พร้อมทั้งสั่งการให้ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 กองพลทหารราบที่ 15 ให้สนับสนุนผักปลอดสารพิษ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้พลตรีไพศาล หนูสังข์ ยังได้เดินทางเข้าหมู่บ้านชุมชนไทยพุทธ ในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 10 ครัวเรือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมพบปะ มอบความห่วงใย สอบถาม ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเน้นย้ำการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ทุกนายให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

Cr.www.77kaoded.com