สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

เปิด“โคกหนองนาโมเดล” และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสามัคคีเฉลิมพระเกียรติฯ

21 ก.ค. 2564

สระแก้ว – จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พื้นที่บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ที่พื้นที่ นายแดง ด่านเกลี้ยกล่อม บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองสระแก้ว นายก อบต.บ้านแก้ง ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี กล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ปลูกต้นรวงผึ้ง ปล่อยพันธุ์ปลาและการห่มดิน

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล จังหวัดสระแก้ว มี 21 แห่ง ดำเนินการในพื้นที่ 8 อำเภอ ยกเว้นอำเภอโคกสูง พื้นที่นายแดง ด่านเกลี้ยกล่อมผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ ระดับตำบล ขนาด 15 ไร่ เพียงแห่งเดียวของจังหวัด โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้มีการจ้างเกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน เป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่ผ่านการอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ช่วยในการขับเคลื่อน จำนวน 10 คน

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 ตำบลแชร์ออ ได้มาดำเนินการขุดบ่อ จำนวน 7 บ่อเชื่อมโยงทุกบ่อด้วยการขุดเป็นคลองใส้ไก่ ยาว 804 เมตร สามารถเก็บกักน้ำ รวม 20,470 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันกำลังดำเนินการจัดทำฐานเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน เพื่อใช้เป็นฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้สนใจและผู้เข้าเยี่ยมชม ได้แก่ ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานการเรียนรู้คนติดดิน ฐานการเรียนรู้คนรักษ์ป่า ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานการเรียนรู้หัวคันนาทองคำ และฐานการเรียนรู้คนมีไฟ

     --------------  ข่าว-ภาพโดย/ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์  --------------

Cr.www.77kaoded.com