สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

รถครัวสนาม Army Delivery” สานใจ สู้ภัยโควิด-19

13 ก.ย. 2564

นราธิวาส-“รถครัวสนาม Army Delivery” สานใจ สู้ภัยโควิด-19 ซับน้ำตา 5 ชุมชนสุไหงโกลก

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วยพันโท กฤตณ์พัทธ์ กรกัน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 เดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย 1.ชุมชนดงงูเห่า , 2.ชุมชนหัวกุญแจ ,3.ชุมชนเสาสัญญาณ ,4.ชุมชนทรายทอง และ 5.ชุมชนหลังด่าน ซึ่งในแต่ละชุมชนดังกล่าวมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ Covid-19. ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุนยุทโธปกรณ์ กำลังพล อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที สร้างความดีอกดีใจแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

โดยกองพลทหารราบที่ 15 และหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ดำเนินการตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน “Army Delivery” เป็นการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดำเนินการดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผล
กระทบจากสถานการณ์ Covid-19 อย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพของหน่วย โดยให้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนปรุงอาหารและส่งมอบอาหารกล่องถึงมือประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้ อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยงจาก Covid-19

ทั้งนี้พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สั่งการให้ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 กองพลทหารราบที่ 15 ได้จัดรถครัวสนามให้บริการอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในชุมชนดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยได้จัดทำเป็นอาหารปรุงสุก ข้าวกระเพราไก่ไข่ดาว จำนวน 540 กล่อง พร้อมเครื่องดื่ม โดยพลตรีไพศาลพร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ ได้นำไปแจกจ่ายถึงมือประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆ จำนวน 50 ครัวเรือน โดยอาหารที่ปรุงจากรถครัวสนามได้รับความร่วมมือจากประชาชนจิตอาสาที่เป็นมุสลิมดำเนินการปรุงอาหารให้ จึงมั่นใจได้ว่าพี่น้องมุสลิมสามารถจะรับประทานอาหารที่เป็น ฮาลาลได้อย่างสบายใจ สำหรับการดำเนินการในวันนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

Cr.www.77kaoded.com