สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ผู้ว่าฯ ยะลาร่วมทอดผ้าป่า เพื่อทำนุบำรุงศาสนา

25 ก.ค. 2562