สารสนเทศจังหวัดชายแดนใต้เพื่อประชาชน

ฉก.สงขลา มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ แก่ราษฎรผู้ยากไร้

24 ก.ค. 2562