สารสนเทศสำหรับประชาชนในพื้นที่ จชต.

ข้อมูลบริการประชาชน

คดีและหมายจับ : หมายจับ พรก. ฉุกเฉิน

พื้นที่ ศาลจังหวัด หมายเลขคดี/หมายจับ วันที่บังคับใช้
พื้นที่ ศาลจังหวัด หมายเลขคดี/หมายจับ วันที่บังคับใช้